Game Việt Nam :NAM QUỐC SƠN HÀTrailer


Thông tin :

Sau hơn một tháng làm việc của hai thành viên trong Team làm Game Nam Quốc Sơn Hà . Cuối cùng cũng đã hoàn thiện xong 2 chương đầu tiên của Game. Hiện đang chỉnh sửa lại chương 3 và chuẩn bị cho chương 4 . Mong mọi người chơi thử và góp ý.
Hình Ảnh :

Yêu cầu hệ thống


Pentium 3, Ram 256, card 64Mb
Hướng dẫn cài đặt:

1 – Các bạn download 4 file về để trong cùng một thư mục và cài đặt Game bằng file .exe.
2 – Sau khi cài đặt xong các bạn chép file Graphics.rar bỏ vào thư mục cài đặt (mặc định là C:\Program Files\Nam Quoc Son Ha\ ) và giải nén ra thành folder Graphics. Tạo một folder mới tên là Save để có thể save game.
3 – Sau đó cài font có trong thư mục Font vào hệ thống, hoàn thành bước này là các bạn có thể chơi Game với shortcut ở ngoài Destop.
Lưu ý : Sau khi cài xong đã có biểu tượng Nam Quoc Son Ha ngoài Desktop nhưng nếu chạy thử sẽ thấy xuất hiện lỗi. Do chưa Test trên nhiều máy khác nhau nên hệ thống chưa hoàn thiện, thành thật xin lỗi các Game thủ. Hãy cài NQSH_fix.exe để vá lỗi. Vậy là có thể chơi được rồi đấy!
Tải Game : ~81MB

Download

Pass : 4r.ketnoitatca.net