Gmail Notifier Pro là một ứng dụng Windows có khả năng kiểm tra nhiều tài khoản Gmail cho mail mới và thông báo hiển thị.Với Gmail Notifier, người dùng Gmail sẽ cập nhật thông tin về hộp thư nhanh chóng và trực tiếp ngay từ desktop ,sẽ thông báo cho người dùng được biết mỗi khi có email mới được gửi đến.


Tính năng nổi bật
Chuyên nghiệp thông báo của Gmail
Kiểm tra nhiều tài khoản Gmail, bao gồm Google Apps cho thư mới.
Hỗ trợ cả hai giao thức IMAP Atom và cho Mail.

Chủ đề
Hỗ trợ tùy biến các chủ đề và các thiết lập tài khoản cá nhân, làm cho Gmail Notifier Pro các notifier Gmail tốt nhất tìm kiếm trên trang web!


Tính năng Mail
Đọc, viết, trả lời, xem trước và lưu file đính kèm, đánh dấu như đã đọc và xóa thư mà không cần trình duyệt web. Hỗ trợ Google Contacts.

Google Calendar
Hội nhập với tài khoản Google Calendar cho phép nhắc nhở và lịch cho sự kiện chính

Google News, Google Reader & RSS
Nhận được thông báo tin tức từ Google News và Google Reader.
Hỗ trợ RSS / Atom nguồn cấp dữ liệu để có được thông báo từ bất kỳ nguồn tin tức.

Tùy biến
Gmail Notifier Pro cung cấp nhiều dễ dàng sử dụng các tính năng và cài đặt.
Xác định lịch trình khi để kiểm tra và hiển thị các thông báo mail.

Portability
Ngoài các gói cài đặt,Gmail Notifier Pro cũng có thể chạy từ một thanh USB không cần cài đặt .

Cập nhật tự động
Gmail Notifier Pro hỗ trợ cập nhật tự động. Một phiên bản mới có thể được tải về và cài đặt với một nhấp chuột duy nhất.

An ninh
Bảo mật tài khoản quản lý và các kết nối được mã hóa (HTTPS / SSL) được sử dụng. 100% miễn trừ từ phần mềm gián điệp, virus và phần mềm quảng cáo.

Tóm tắt
Gmail Notifier Pro đơn giản thông báo Gmail tốt nhất cho Windows.
Hỗ trợ 32-bit & 64-bit Windows XP, Windows Vista và Windows 7.

Download
Size: 7.66 MB
Link:
Pass: 4r.ketnoitatca.net

Xem thêm chủ đề liên quan: