Có lẽ đêm nay là đêm cuối
Còn đều gì hãy nói đi anh
Có lẽ vì anh đã yêu em quá nhiều
Để giờ từng chuyện bùôn như cào xé vết thương

Một người đi một người ở lại
Một vòng tay sẽ ôm anh nhưng không phải là em
Cuối con đường nhìnem (anh) quay bước đi
Cuối cuộc tình mình anh với nỗi cô đơn

Trả cho anh lởi mặn nông nói yêu em suốt đời,
Trả cho anh từng kỷ niệm thuở ngọt ngào bên nhau.
Và anh sẽ, sẽ cố quên em,.. Dù anh đã cố níu yêu thương nhưng vẫn không quay trở lại
Lời sau cuối, chúc em bình yên,.. Mong em sẽ tìm một ai khác cho em hạnh phúc... Hơn ai

Một người đi một người ở lại
Một vòng tay sẽ ôm anh nhưng không phải là em
Cuối con đường nhìn em (anh) quay bước đi
Cuối cuộc tình mình anh với nỗi cô đơn

Trả cho anh lởi mặn nồng nói yêu em suốt đời,
Trả cho anh từng kỷ niệm thuở ngọt ngào bên nhau.
Và anh sẽ, sẽ cố quên em,.. Dù anh đã cố níu yêu thương nhưng vẫn không quay trở lại .
Lời sau cuối, chúc em bình yên,.. Mong em sẽ tìm một ai khác cho em hạnh phúc....

Xin.. Cho anh quên đi nỗi nhớ xót xa trong lòng.
Và xin.. Cho em quên hết để lòng nhẹ vơi nỗi nhớ...
Lời sau cuối, chúc em bình yên,.. Mong em sẽ tìm một ai khác cho em hạnh phúc hơn ai...
Download

Pass: kntc

Xem thêm chủ đề liên quan: