Bạn có các ổ đĩa USB hoặc ổ đĩa flash mà bạn sử dụng thường xuyên để sao lưu hoặc sử dụng với các ứng dụng. Mỗi khi bạn cắm nó vào bạn có thể có được một ký tự ổ đĩa khác nhau cho các ổ đĩa đó. Có một cách để gán một ký tự ổ đĩa tĩnh vào một ổ đĩa USB hoặc ổ đĩa flash.

Đầu tiên bạn mở cửa sổ Control Panel từ menu Start.- Tiếp theo bấm vào liên kế tSystem and Security để hiện xem loại Category.- Trên cửa sổ System and Security, nhấp vào liên kết Administrative Tools ở phía dưới.- Sau đó tất cả các mục có sẵn hiển thị bạn tiếp tục Click vào mục Administrative Tools.- Một cửa sổ riêng biệt hiển thị các phím tắt có chứa các công cụ hành chính khác nhau có sẵn. Nháy đúp chuột vào shortcut Computer Management.- Hộp thoại Computer Management hiển thị. Trong cây bên trái chọn Disk Management trong Storage.- Tất cả các ổ đĩa được liệt kê ở khung bên trên cùng của phần giữa của hộp thoại, bao gồm cả phương tiện di động. Để thay đổi ký tự ổ đĩa cho một USB hoặc ổ đĩa flash, bạn nhấn phải chuột trên ổ đĩa trong danh sách và chọn Change Drive Letter and Paths.- Trong hộp thoại Change Drive Letter and Paths được chọn hiển thị các ký tự ổ đĩa hiện hành. Để thay đổi ký tự ổ đĩa, chọn Change.- Trên hộp thoại Change Drive Letter or Path chọn Assign the following drive letter. Chọn ký tự ổ đĩa mong muốn ở hộp chọn. Sau đó nhấn OK.
Chú ý: Tốt nhất là chọn letter giữa M và Z. Nếu bạn chọn letter như E, F, G, ký tự ổ đĩa vẫn có thể thay đổi thường xuyên vì những letter này có thể được sử dụng cho các ổ đĩa khác, như ổ đĩa CD-ROM, mà không phải là luôn luôn kết nối.
- Sau đó một hộp thoại cảnh báo hiển thị. Nếu bạn có một số chương trình dựa trên một đường dẫn tuyệt đối bên ngoài cổng USB hoặc ổ đĩa flash, hãy chắc chắn để thay đổi ký tự ổ đĩa trên đường dẫn vào ổ đĩa trong chương trình các lá thư mà bạn đã chọn và nhấn Yes.- Các ký tự ổ đĩa mới sẽ hiển thị bên cạnh ổ đĩa trên hộp thoại Computer Manager- Vào File chọn Exit để đóng hộp thoại Computer Management.- Đóng cửa sổ Administrative Tools và cửa sổ Control Panel bằng cách nhấn vào nút X ở góc trên bên phải của cửa sổ.Bây giờ đường dẫn tập tin tuyệt đối được sử dụng bởi các chương trình, chẳng hạn như các chương trình sao lưu, sẽ không có được thay đổi mỗi khi bạn cắm ổ đĩa USB của bạn.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: internet

Xem thêm chủ đề liên quan: