có vẻ hơi phức tạp , kể có video thì các bạn mới sẽ dễ hiểu hơn