Pha kill 4 của Marcel "rAx" Klenner trong trận đấu thắng nghẹt thở của Playing Ducks trước fiveagents…