ASTRA32 – Advanced System Information Tool là một giải pháp lý tưởng cho việc cung cấp thông tin toàn diện về cấu hình của hệ thống của bạn. Không chỉ ASTRA32 cung cấp một phân tích chi tiết của hệ thống của bạn, nó cũng cung cấp chẩn đoán và đi kèm với một số tính năng độc đáo mạnh mẽ như là một trình điều khiển và một ổ cứng Tình trạng sức khỏe kiểm tra nhanh chóng khắc phục sự cố. Bạn sẽ đánh giá cao độ chính xác mà ASTRA32 mua lại các thông tin về các thiết bị phát hiện vì nó chủ yếu là đề cập trực tiếp đến phần cứng không vào Windows Registry. ASTRA32 phát hiện ra thậm chí dữ liệu không có giấy tờ. Bạn có thể chắc chắn rằng các thông tin thu được về phần cứng máy tính và phương thức hoạt động của thiết bị là chính xác, không phân biệt các trình điều khiển được cài đặt. ASTRA32 có một tính năng độc đáo (trình điều khiển khắc phục sự cố) cho phép tìm kiếm cho tất cả các thiết bị vật lý và tạo ra một danh sách của tất cả các thiết bị có trình điều khiển được cài đặt đúng hoặc hoàn toàn mất tích.


ASTRA32 cũng sẽ kiểm tra ổ đĩa cứng của bạn về độ bền và làm việc chẩn đoán bằng cách sử dụng một thuật toán độc đáo. Với chức năng kiểm tra sức khỏe ổ cứng nhanh chóng Status, bạn sẽ luôn luôn biết nếu ổ cứng của bạn là OK hoặc nếu đó là thời gian để tạo ra một sao lưu. Hãy nhận biết của tất cả dự phòng. ASTRA32 làm việc ngay cả với các ổ đĩa cứng cắm ngoài UDMA / bộ điều khiển SATA / RAID (bao gồm cả lần đọc HDD SMART). Chương trình cũng cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các thiết bị USB và SCSI.

Đưa các tính năng của chương trình bao gồm một thuật sĩ báo cáo được xây dựng trong và khả năng để làm việc trong một chế độ hàng loạt, hỗ trợ việc sử dụng các báo cáo và các macro. Chương trình có thể tạo ra các báo cáo trong một trong các định dạng sau: TXT, INI, HTML, XML, CSV.
Với ASTRA32, bạn sẽ nhanh chóng có thông tin đầy đủ về toàn bộ hệ thống máy tính của bạn. Những lợi ích cho các kỹ thuật sửa chữa máy tính và quản trị hệ thống là rõ ràng.
(Tổng hợp)

Platform: MS Windows NT4/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/XP x64/Server 2003 x64/ Vista x64/Server 2008 x64/Windows 7 x64/95/98/ME.

Changes in Version 3.01 (07/18/2012):
- Added information about family release date, transistor count, die size of AMD processors
- Added alphabetical sorting of installed programs list and installed hotfixes list
- Added detection of Intel Core i5 Mobile (Ivy Bridge) processor
- Added preliminary support of AMD Kaveri processor
- Fixed hardware monitoring of nVidia video cards
- Fixed detection of Intel Pentium Mobile (Sandy Bridge) processor
- Some minor bugs fixed
- Updated program database

Download
Homepage –
Size: 1.92 MB

Xem thêm chủ đề liên quan: