Total Recorder là một phần mềm rất tiện dụng giúp bạn ghi lại âm thanh từ rất nhiều nguồn khác nhau như âm thanh trên máy tính (sterio mix - ví dụ các bản tin 5 phút của BBC chẳng hạn), âm thanh từ ngoài vào (line-in), hoặc microphone...

Với Total Recorder bạn cũng có thể đặt định dạng cho output file để kiểm soát độ lớn của file như CD quality, MP3...

Changes in Total Recorder 8.3:


• Support for MPEG-4 and 3GP files (*.mp4, *.m4a, *.3gpp, *.3gp, *.3g2, *.3gp2) with AAC audio streams (Windows 7 only).
• Support for playback of MOV (Apple QuickTime) files with AAC audio streams (Windows 7 only).
• The following tag fields are now supported for all types of files: “Album Artist”, “ISRC”, and “beats per minute”.
• Optionally, add the recording’s start time to the file tag.
• Other minor enhancements.
(Mr.P - Tổng hợp)

Download
Homepage –
Size: 4.76 MB