SpeedCommander là phần mềm quản lí file nhanh và gọn tương tự như Total Commander, nó hiển thị file và folder ở hai cửa sổ - nguồn (source) và đích (target). Những chức năng như sao chép, sắp xếp, di chuyển hay xoá file có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bàn phím hoặc chuột. Ngoài ra, SpeedCommander có thể nén và giải nén trực tiếp nhiều định dạng file nén khác nhau.

SpeedCommander đọc và tạo những tài liệu lưu trữ ZIP, file CAB và hỗ trợ đầy đủ mười định dạng nén bổ sung. Tính năng tìm kiếm mở rộng mới sẽ tìm thấy các tập tin trong tất cả mười định dạng hỗ trợ lưu trữ. Các tập tin được hiển thị trên 80 kiểu đồ họa và các định dạng văn bản.

Thêm vào đó, SpeedCommander chứa một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ với nhiều extras bao gồm cả cú pháp tô sáng. Với FTP client tích hợp, bạn có thể vừa download file từ mạng và tải lên trang web của riêng bạn. SpeedCommander cũng kết hợp cả trình duyệt web cho bạn lướt web!

• Hai cửa sổ thư mục có thể được bố trí theo chiều ngang hoặc chiều dọc

• Xem nhiều thư mục trong một thư mục của bảng điều khiển

• File Container với nhiều thùng chứa độc lập

• Truy cập nhanh vào Network Neighborhood, Internet và FTP

• Hỗ trợ trực tiếp cho nhiều định dạng nén (bao gồm 7Z, RAR, SQX, ZIP)

• Kết hợp xem nhanh nhiều định dạng file

• Multi-đổi tên công cụ

• Chương trình tìm kiếm (FileSearch)nhanh chóng và tiện lợi

• Đồng bộ hóa các tập tin và thư mục (FileSync)

• Biên tập linh hoạt cho các tập tin văn bản (SpeedEdit)

Yêu cầu hệ thống: Windows XP/Vista/7

Changes in SpeedCommander 14.30:
Neue Funktionen
* Protokollierung der Änderungen im Dateisystem zu Diagnosezwecken (z.B. über DebugView von Mark Russinovich) [ID750]
* Schnellansicht: Aktualisierung des PDF-Betrachters auf Version 2.5.201 [ID753]
* FileSync: Anzeige des Dateinamens während des Inhaltsvergleichs [ID701]
* FileSync: Synchronisation in UAC-geschützten Ordnern [ID747]
Behobene Fehler
* Dateioperation: Keine Übernahme des Zeitstempels für Ordner beim Einfügen aus der Zwischenablage [ID748]
* Dateioperation: Doppelte Tastenkürzel im Entpacken-Dialog [ID752]
* FileSearch: Suchfunktion wird nicht explizit beendet, wenn FileSearch bei laufender Suche geschlossen wird [ID751]
* SpeedView: Anwendungsfenster lässt sich nach dem Minimieren in die Taskleiste nicht wiederherstellen, wenn eine Datei mit der Windows-Vorschau angezeigt wird [ID746]
* fsc: Ausschließen von Ordnern funktioniert nicht [ID757]
* SCBackupRestore: Fehlermeldung beim Start unter Windows 8 Consumer Preview [ID755]
(Mr.P - Tổng hợp)

Download
Homepage –
Size: 9.45 MB

Xem thêm chủ đề liên quan: