Process Lasso là công nghệ độc đáo mới mẻ với chức năng cải thiện độ phản hồi và ổn định của máy tính. Windows mặc định cho phép các chương trình có thể độc chiếm CPU của bạn không giới hạn – dẫn đến các vấn đề treo và đứng hệ thống. Process Lasso cung cấp công nghệ ProBalance (Process Balance) cho phép điều chỉnh độ ưu tiên của các chương trình đang chạy một cách thông minh, nhờ đó các tiến trình hoạt động quá mức sẽ không thể can thiệp vào khả năng sử dụng máy tính!a


Process Lasso cũng cung cấp nhiều phương thức giúp bạn có được khả năng kiểm soát hoàn toàn cách thức tài nguyên CPU được ấn định cho các chương trình đang chạy. Bạn có thể lựa chọn mức ưu tiên và CPU nào ấn định cho các tiến trình.

Tính năng chính:
Ngăn chặn các tiến trình khỏi độc chiếm (các) CPU
Tối ưu mức ưu tiên linh động với ProBalance
Thiết lập mức ưu tiên và ấn định CPU vĩnh viễn
Tăng tốc các chương trình đang hoạt động trên màn hình
Giới hạn số tiến trình của cùng 1 chương trình
Không cho phép chương trình chạy
Giữ các tiến trình luôn chạy (tự khởi động lại nếu ngừng)
Biểu đồ thể hiện độ phản hồi hệ thống độc đáo
Ghi nhận sự kiện
Hỗ trợ đa người dùng
Cơ chế quản lý tiến trình độc lập
Sử dụng tối thiểu tài nguyên
Cùng nhiều chức năng khác
(Mr.P - Tổng hợp)

Download
Homepage –
Size: 1.09 MB

Xem thêm chủ đề liên quan: