JAlbum là một phần mềm miễn phí thông dụng giúp bạn tạo ra những bộ sưu tập ảnh đẹp trên web. Nếu có ý định xây dựng web site, bạn nên thử qua công cụ có tính năng rất mạnh này.


JAlbum rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần chọn hoặc kéo - thả các thư mục chứa ảnh vào giao diện của chương trình và nó sẽ tạo ra các thumbnail cùng trang HTML để xuất bản bộ ảnh của bạn như một slideshow hoặc gallery.

Các bộ sưu tập ảnh do JAlbum tạo ra được đặt trên các template đa đạng và có giao diện tùy biến. Chương trình còn có một số tính năng hữu ích khác như hỗ trợ dữ liệu IPTC/EXIF, chỉnh sửa ảnh không giảm chất lượng, các bộ lọc cài thêm, giao thức truyền file FTP gắn trong...

Mã:
10.8.1
News and Updates
  No longer saving passwords for account profiles as plain text (applies to new account profiles)
  Added directory chooser button for "My Albums" location to jAlbum's preferences dialog
  Updated bundled skins Turtle, Base and Galleria

Bug fixes
  Fixed bug causing mixup of some camera metadata when using multiple threads with some skins (really old bug)
  The user interface was hanging if making albums after modifying a skin (installing an update or editing the currently used skin)
  jAlbum didn't start on Java 1.5. This mainly affected those running jAlbum on Mac OS X 10.4
  Fixed bug where jAlbum would choke on some unusually formatted xmp metadata in images
  Reloading a skin now keeps the current skin and style settings
  Filters out jAlbum specific files from the "res" folder of album projects when copying files
  The "My Albums" location couldn't be set to the root of a file system (for instance C:\)
  jAlbum would accidentally create a .jalbum folder inside the installation folder on startup (since 10.8)
Download
Size: 46 MB
Link:
Pass: 4r.ketnoitatca.net

Xem thêm chủ đề liên quan: