Advanced Renamer là công cụ miễn phí cho phép đổi tên files/folders hàng loạt. Advanced Renamer cung cấp cho bạn 12 cách khác nhau giúp đổi tên files/folders. Ngoài ra, bạn còn có thể thêm, bớt,… cũng như Copy, chuyển đổi, … hay Undo lại "hàng loạt".

Tính năng chính:
• Xem trước tên đổi trong thời gian thực.
• Đổi tên dựa Tag.
• Đổi tên cùng với thông tin MP3/ID3.
• Sử dụng Regular hoặc Wildcards.
• Hỗ trợ đổi tên file ảnh với EXIF.
• Hiển thị thumbnails của file ảnh đổi tên.
• Đổi tên với video tags.
• Sử dụng thông tin GPS từ file ảnh.
• Hỗ trợ cả files lẫn folders.
• Có thể đảo ngược tất cả các quá trình đổi tên.
• Nhiều cách để đổi tên.
• Có thể dùng nhiều cách cùng 1 lúc.
• Tác vụ chính: Rename, copy, move.
• Set chuẩn timestamps và file attributes.

12 phương thức đổi tên:
• Đổi tên với Tags.
• Thay đổi tên files theo từng trường hợp.
• Di chuyển/Xoá bộ phận của tên files.
• Di chuyển chi tiết trong tên files.
• Thay đổi bộ phân trong tên files.
• Thêm text vào tên files.
• Chuyển các phần của tên files.
• Đổi tên theo danh sách sẵn.
• Thay đổi file attributes.
• Thay đổi file timestamp.
• Chỉnh sửa/Trau chuốt tên files.
• Đánh số thứ tự

Download
Nhà sản xuất: Hulubulu Software
Bản quyền: Freeware
Trên nền: Windows 2K / XP / 2003 / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64
Kích thước: 7 MB
Link:
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: