JAlbum là một phần mềm miễn phí thông dụng giúp bạn tạo ra những bộ sưu tập ảnh đẹp trên web. Nếu có ý định xây dựng web site, bạn nên thử qua công cụ có tính năng rất mạnh này.


JAlbum rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần chọn hoặc kéo - thả các thư mục chứa ảnh vào giao diện của chương trình và nó sẽ tạo ra các thumbnail cùng trang HTML để xuất bản bộ ảnh của bạn như một slideshow hoặc gallery.

Các bộ sưu tập ảnh do JAlbum tạo ra được đặt trên các template đa đạng và có giao diện tùy biến. Chương trình còn có một số tính năng hữu ích khác như hỗ trợ dữ liệu IPTC/EXIF, chỉnh sửa ảnh không giảm chất lượng, các bộ lọc cài thêm, giao thức truyền file FTP gắn trong...
(Tổng hợp)

Mã:
10.9.1
News and Updates

  jAlbum now always prints some diagnostic message to the system console if a severe error occurs that prevents jAlbum from starting
  For skin developers: The JColorSelector component is now somewhat better at supporting colors with alpha channels on Java 7

Bug fixes

  Under rare circumstances, the recent project list would show each entry doubled (since 10.9)
  jAlbum wouldn't launch on Java 7 (since v10.9)
  jAlbum's embedded text editor would cause error messages to be printed to the system console when editing new files
  The "Convert spaces to underscores" external tool was broken
  Minor fix to embedded Turtle skin (stripping quotation from home page link text)
Download
Size: 46.2 MB

Note:
1- Not Working in 64Bit
2- Enjoy!

Link:
Pass: 4r.ketnoitatca.net

Xem thêm chủ đề liên quan: