OpenOffice.org (OOo) hay gọi tắt là OpenOffice là bộ trình ứng dụng văn phòng miễn phí, mã nguồn mở được xây dựng trên phiên bản StarOffice mã nguồn mở của Sun Microsystems. OpenOffice có thể chạy trên các hệ điều hành Windows (đòi hỏi phải có Java Runtime Environment), Solaris và Linux. Phiên bản mới nhất của OpenOffice cho phép đọc/ghi các định dạng file của Microsoft Office khá hoàn hảo.
Các thành phần cơ bản của OOo:
Writer (trình soạn thảo văn bản có tính năng tương tự như Microsoft Word)
Calc (trình bảng tính tương tự như Microsoft Excel)
Draw (trình đồ họa cơ bản, tương tự Microsoft Visio)
Impress (trình soạn thảo trình diễn, tương tự PowerPoint)
Base (trình quản trị cơ sở dữ liệu, tương tự Microsoft Access)
Math (trình viết công thức toán, tương tự Microsoft Equation Editor)
Bộ văn phòng StarOffice Cơ Bản.

Như tên cho thấy, OpenOffice.org là bộ phần mềm văn phòng mở có sẵn:
■ không có giấy phép thương mại hoặc các vấn đề tuân thủ phần mềm
■ không có rào cản ngôn ngữ - nếu nó chưa có sẵn trong ngôn ngữ của bạn, có thể sẻ có sớm
■ có sẵn trên tất cả các nền tảng máy tính lớn
■ bộ phần mềm văn phòng đầu tiên thực hiện theo các định dạng OASIS OpenDocument
■ mã nguồn của phần mềm là tự do có sẵn theo một giấy phép chứng nhận OSI

Download
Size: 155 MB
Link:
Pass: 4r.ketnoitatca.net

Xem thêm chủ đề liên quan: