Notepad + + là một trình biên tập mã nguồn miễn phí, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình chạy dưới môi trường MS Windows.


Dự án này, dựa trên thành phần chỉnh sửa Scintilla (một thành phần biên tập rất mạnh) được viết bằng C + + với Win32 API và STL (đảm bảo tốc độ thực thi cao hơn và kích thước nhỏ hơn của chương trình). Notepad++ hổ trợ điểm sáng, tô màu các cấu trúc ngữ pháp của 48 ngôn ngữ lập trình, kịch bản và ngôn ngữ đánh dấu.Người sử dụng cũng có thể tự tạo một cấu trúc cú pháp cho mình bằng cách sử dụng tiện tích tích hợp sẳn User Language Define System.

Nếu bạn có một máy in màu, in mã nguồn của bạn (hoặc bất cứ điều gì bạn muốn) trong màu sắc.
Nó cho phép người dùng xác định ngôn ngữ riêng của mình: không chỉ là cú pháp các từ khóa nổi bật, nhưng cũng là cú pháp từ khoá gấp, từ khóa bình luận và các nhà khai thác.
- Tự động hoàn tất
Đối với hầu hết các ngôn ngữ được hỗ trợ, người dùng có thể thực hiện / API của riêng trong danh sách của mình (hoặc tải xuống các tập tin api từ phần dowload). Một khi các tập tin api đã sẵn sàng, nhấn Ctrl + Space để khởi động hành động này .
- Multi-Document
Bạn có thể chỉnh sửa một số tài liệu cùng một lúc.
- Multi-View
Bạn có hai quan điểm tại một thời điểm. Điều đó có nghĩa bạn có thể hình dung (sửa đổi) 2 tài liệu khác nhau cùng một lúc (ảnh chụp màn hình). Bạn có thể hình dung (chỉnh sửa) trong 2 lượt xem một tài liệu tại 2 vị trí khác nhau l. Các sửa đổi của tài liệu trong một lần xem sẽ thực hiện theo quan điểm khác .
- Bạn có thể tìm kiếm và thay thế một chuỗi ký tự trong tài liệu bằng cách sử dụng các biểu thức chính quy.
- Bạn có thể mở một tài liệu bằng cách kéo và thả. Bạn cũng có thể di chuyển tài liệu của bạn từ một vị trí khác, bằng cách kéo thả.
- Người dùng có thể thiết lập vị trí của các quan điểm tự động .
- Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xóa một tập tin được mở trong Notepad + +, bạn sẽ được thông báo để cập nhật tài liệu của bạn (nạp lại hay loại bỏ các tập tin).
- Phóng to và thu nhỏ
- Đó là một chức năng tuyệt vời của thành phần Scintilla .
- Hổ trợ đa ngôn ngữ
- Bookmark
Người dùng chỉ cần bấm vào lề đánh dấu (đặt bên phải lề) hoặc nhấn Ctrl + F2 để đánh dấu. Để đạt được chỉ cần ấn F2 (bookmark kế tiếp) hoặc Shift + F2 (bookmark trước). Để xóa tất cả dấu trang, hãy nhấp vào Menu Search-> Clear Tất cả các dấu trang.

Các tính năng:

- Tự động hoàn tất
- Bookmarks
- Nổi bật cú pháp
- Kéo và thả
- Tự động phát hiện trạng thái tệp tin
- Tìm và thay thế theo Biểu thức chính quy
- Chia màn hình
- Kiểm tra cú pháp
- Giao diện theo thẻ
- Ytinhf duyệt FTP
- Unicode.

Môi trường làm việc
Notepad++ chỉ hổ trợ trên Microsoft Windows. Mặc dụ vây bạn vẫn có thế dùng Notepad++ để có thể làm việc trên Linux hay Mac OS X, bằng cách sử dụng Wine.

Bao gồm plugins (Unicode):
1. Spell Checker v1.3.3
2. NppFTP 0.24.1
3. NppExport v0.2.8
4. Plugin Manager 1.0.7
5. Converter 3.0

Bao gồm plugins (ANSI):
1. Spell Checker v1.3.3
2. NppFTP 0.24.1
3. NppExport v0.2.8
4. Plugin Manager 1.0.8
5. Converter 3.0

Download
Size: 6.23 MB
Link:
Pass: 4r.ketnoitatca.net

Xem thêm chủ đề liên quan: