Để tiến hành bảo trì hệ thống. Một số Trạm Thông Tin tại Miền Nam sẽ ngừng hoạt động trong 1 ngày thời gian dự kiến như sau:

THỜI GIAN NGƯNG: 12:00 - 27/9/2012

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG LẠI: TRONG NGÀY 28/9/2012

Trong thời gian này sẽ không thể tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng.

Rất mong các bạn thông cảm về sự bất tiện trên. Chân thành cám ơn!

Xem thêm chủ đề liên quan: