PowerArchiver có tất cả các tính năng cơ bản bạn mong chờ từ một chương trình nén / tiện ích lưu trữ - bạn có thể đọc và trích xuất từ ​​nhiều định dạng khác nhau và bạn cũng có thể tạo ra lưu trữ trong các định dạng khác nhau, bao gồm Zip-7 là một trong những định dạng nén tốt nhất hiện nay được sử dụng. PowerArchiver khác với nhiều tiện ích tương tự như sự phong phú của các tính năng tiên tiến . Đơn giản chỉ cần đặt, PowerArchiver là một trong những tiện ích hàng đầu của thể loại và nhiều tính năng bạn nhận được trong một tiện ích nén lần đầu tiên được cung cấp tại PowerArchiver.


Chúng bao gồm giao diện mới hiện đại - được cấp phép từ Microsoft Office UI, mở rộng mạnh mẽ, quản lý mật khẩu, hổ trợi mã hóa tiên tiến , tính năng sao lưu, chuyển đổi lưu trữ, trích xuất nhiều công cụ, hàng loạt công cụ nén, FTP tích hợp, hỗ trợ SFX mạnh mẽ , và khả năng tùy chỉnh PowerArchiver tự hào về đơn giản , thông minh hơn với cách làm việc trong suốt toàn bộ ứng dụng. Được phát triển phiên bản chuyên nghiệp mới cho biết thêm các tính năng khác như: CD / DVD / BD Burn , FTP Client và các tính năng sao lưu dự phòng tiên tiến.

Các tính năng:
»Hoàn thành xây dựng hỗ trợ cho 7-ZIP, ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, tar.gz, tar.bz2, BH, RAR, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ, và các định dạng file BZIP2
»Hỗ trợ đọc và trích xuất các định dạng ảnh đĩa: ISO, BIN, IMG và NRG
»Tích hợp hỗ trợ cho các XXE, UUE, và yEnc mã hóa tập tin và hổ trợ định dạng đầy đủ (Base 64)
»Tạo ZIP , CAB và PAE tự giải nén tài liệu lưu trữ được mã hóa bằng cách sử dụng một giao diện Wizard
»Hỗ trợ cho kích thước không giới hạn lưu trữ ZIP, với hiệu năng khi làm việc với 100.000 + file
»Hỗ trợ cho deflate64, cung cấp kết quả nén được cải thiện (cả về quy mô và tốc độ)
»Hoàn thành hỗ trợ cho PKZip 4.0 và Pkzip 4,5 đĩa mở rộng
»Nén Profiles để lưu trữ thường xuyên sử dụng các thiết lập nén
»Hỗ trợ đầy đủ cho việc mã hóa ZIP AES, 128-bit/192-bit/256-bit (hỗ trợ: PKZip 5.1 (đầy đủ), Secure Zip 8.0 và WinZip 9,0 AE-1 & AE-2) và định dạng PAE sở hữu độc quyền sử dụng 5 phương pháp khác nhau : Blowfish (128-bit), DES (64-bit), Triple DES (128-bit), AES 128-bit, và AES 256-bit
»Hỗ trợ cho mã hóa AES 7-Zip lưu trữ và lưu trữ 7-Zip multivolume
»Tải lên kho lưu trữ hoặc sao lưu trực tiếp với FTP hoặc SFTP (SSH) các trang web với nhiều cấu hình tùy chọn được hỗ trợ và thời gian chờ
»Mật khẩu quản lý để lưu mật khẩu thường được sử dụng
»Công cụ để tạo kịch bản sao lưu PBS và chạy backup tự động
»Hoor trợ nội bộ xem TXT, RTF, GIF, PNG, BMP, ICO, TIFF, GFI, SGI, EMF, WMF, PPM, Adobe Photoshop, Autodesk, Truevision, - ZSoft Paintbrush, Kodak Photo-CD, Jasc Paintshop Pro, và Master Halo định dạng tập tin
»Nhiều hoạt động mạnh mẽ lưu trữ (bao gồm: đổi tên tập tin trong kho lưu trữ, mở rộng lưu trữ, thử nghiệm lưu trữ, xem và viết bình luận, cài đặt lưu trữ, lưu trữ và kiểm tra virus)
»Kéo và thả từ / cho Windows Explorer và Desktop
»Hai cách xem tài liệu lưu trữ (cổ điển - tất cả các file trong cùng danh sách ;Trình duyệt Explorer thông qua một kho lưu trữ như các thư mục trong Windows Explorer)
»Hoàn thành việc tích hợp với Windows (chiết xuất lưu trữ và tạo file lưu trữ trực tiếp từ Windows Explorer bằng cách sử dụng mạnh mẽ" Explorer Shell mở rộng ")
»Khả năng chỉnh sửa các tập tin trong một kho lưu trữ bằng cách sử dụng một trong những hoạt động đơn lẻ
»In tập tin liệt kê các file văn bản hoặc tài liệu HTML
»Công cụ để sửa chữa ZIP lưu trữ hỏng
»Chuyển đổi giữa các định dạng tập tin (ví dụ: thay đổi một kho lưu trữ ZIP để lưu trữ CAB, hoặc lưu trữ LHA để ZIP lưu trữ)
»Trích xuất file lưu trữ cùng một lúc
»Chức năng Batch Zip để tạo ra nhiều tài liệu lưu trữ khác nhau cùng một lúc
»Thư mục ưa thích để nhanh chóng xác định vị trí lưu trữ
»Chức năng để tìm kiếm mạnh mẽ trong một kho lưu trữ
»Auto Update tự động tải về và cài đặt phiên bản mới của PowerArchiver
»Mạnh mẽ giúp đỡ trong HTML và một hướng dẫn với hình ảnh cho người mới bắt đầu
»Hỗ trợ skinning toàn thông qua PSF file - bao gồm giao diện da, thanh công cụ da , biểu tượng và cài đặt ứng dụng tùy biến
»Windows XP Theme và hỗ trợ ClearType
(Tổng hợp)

Download
Size: 27.8 MB
Link:
Pass: 4r.ketnoitatca.net
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: