SopCast for Mac là được thiết kế dựa trên công cụ SopCast p2p mới nhất. Giờ đây, bạn có thể thưởng thức tất cả các kênh SopCast trên Mac OSX.


Bạn còn có thể xem kênh được liệt kê trong ứng dụng này hoặc có thể tự nhập SopCast URL vào. Thêm vào đó, SopCast for Mac cũng hỗ trợ chạy kênh bằng cách click vào SopCast URL trong một trình duyệt bất kỳ.

Giờ đây thì với macbook ko cần khổ sở khi xem bóng nữa rồi .
Yêu cầu : mac os x 10.6 trở lên

Download