1 time dài sử dụng mac, đôi khi bạn cũng chán ngắt với cài lockscreen nhạt nhẻo này :


Có 1 cách để thay đổi nó , rất đơn giản :
Go to folder --> paste đường dẫn dưới dây vào.

Mã:
/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/Resources/NSTexturedFullScreenBackgroundColor.png
File NSTexturedFullScreenBackgroundColor.png <-- là hình nền locksreen của bạn. copy nó ra 1 nơi, để dành backup lại. Tìm 1 hình ưa thích đổi tên y chang vậy, đuôi png nha. copy vào đó ---> log off ---> log on xem kết quả .


DOne.
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: