sao tự nhiên acc Fshared tui trở xuống free member vậy chòy chưa hết 1 tháng mà.thế sao up dữ liệu lên dc.Vừa tính up nó lại die xài cái reset acc người khác thì nó đang down ở máy khác T_T.....xem hộ dùm tui đi admin giờ có fshared hay 4 shared mới cứu dc thui đó.Chứ mạng nước ngoài đang rớt mà lên mediafire chắc đến sáng