Không có gì nói quá đáng khi xếp hạng KM player là một phần mềm chơi media của Hàn Quốc thật siêu hạng vì không có 1 đối thủ nào hỗ trợ nhiều định dạng media, audio codec đến thế, ngoài ra nó còn có chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD.


Một vài mô tả về KMPlayer:

Hỗ trợ các file và các thiết bị

- File AVI không hoàn chỉnh và bị hư hỏng (cho qua các phần hư hỏng)
- Khóa các file media trong kkhi download hoặc chia sẻ (với chỉ mục realtime được tái thiết lập với điều kiện nào đó: download AVI theo trình tự liên tiếp)
- Dòng HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS: Chỉ hoạt động với các trình tách nội tại)
- Directshow playback (avi, mkv, mov, mp4, ogg theora, ogm, rmvb, mpeg1/2, http:// v.v… bao gồm hầu hết các định dạng audio)

• Bộ lọc Async File Source (mạng) cho bộ nhớ truy cập nhanh
• Hỗ trợ các album audio nén (zip, rar)
• Shoutcast (bao gồm NSV), Icecast
• DTS Wave, và file AC3, AAC và các trình phân tách/giải mã OGG, Ape/MPC/Flac/Module v.v…

- Real Engine + Directshow (cần có Real Player hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)

• Hỗ trợ các file realmedia files với các trình tách nội tại (không phải trình ngoại vi)
• Hỗ trợ hầu hết tất cả các file Real Media (directshow).

- QuickTime Engine + Directshow (cần có trình hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)

• Các định dạng file MOV đã được kiểm tra với trình tách mp4/mov nội tại (directshow) : MOV[AVC1+AAC], MOV[CVID+PCM], MOV[SVQ1+ARAW], MOV[SVQ3+QDM2], MOV[SVQ3+MP3], MOV[MP4V+AAC], MOV[CVID+TWOS], MOV[RLE+AAC], MOV[SVQ1+IMA4], MOV[SVQ3+IMA4], MOV[SVQ3+QCLP], MOV[flash], MOV[MJPEG+PCM], MOV[DVC+PCM], MOV[SVQ1+PCM], MOV[MP4V+ALAC], MOV[MSVC+MP3]
• Hỗ trợ hầu hết tất cả các file MP4s (directshow).

- Hỗ trợ công cụ Mplayer
- Hỗ trợ Winamp Input Plugin (decoder)
- Hỗ trợ DVD playback, ratDVD (cần có bộ lọc ratDVD)

• Audio CD(2000, chỉ với XP / Hỗ trợ Win9x với winamp plugin)
• Định dạng Video CD/SVCD/XCD : CDXA (chỉ với Win 2000, XP)
• Các file image VCD (BIN/ISO/IMG/NRG) ; NRG cần có mplayer.dll

- Hỗ trợ thiết bị WDM như TV/HDTV/Camera/Cam v.v…
- Shockwave Flash/FLC/FLI
- Các file hình ảnh khác như png, gif v.v…

Bộ lọc Codec nội tại

- Trình giải mã Video

• MPEG4 (Divx/Xvid : ffmpeg/xvid)
• MPEG1/2 (ffmpeg/libmpeg)
• V.v… (ffmpeg)

- Trình giải mã Audio

- AC3/DTS/LPCM/MPG/MP3/OGG/AAC/WMA
- 2Ch sang phần mở rộng đa kênh
- Bộ chuyển dòng: Internal Copy/Inplace, Gabest's, Morgan
- v.v…

• Trình kiểm soát quyền ưu tiên Media để kết nối qua lại giữa Directshow, Real, QT, Winamp and Mplayer
• Trình quản lý bộ lọc tùy chỉnh
• Trình quản lý bộ lọc hệ thống

Các Plugins

- Winamp Input Plugins
- Winamp DSP Plugins (có thể sắp xếp)
- Winamp Visual Plugins (Có thể sắp xếp)
- Winamp General Plugins (Hỗ trợ Media Library v.v…)
- KMP Video Plugins bởi SDK (có thể sắp xếp)
- Hỗ trợ bộ lọc DScaler (có thể sắp xếp)

Download
Nhà sản xuất: KMPlayer
Bản quyền: Freeware
Trên nền: Windows All
Kích thước: 16.9 MB
Link: