Power Spy cho phép bạn biết chính xác người khác đã làm gì trên máy tính của bạn khi bạn đi vắng. Chương trình cho phép bạn theo dõi một cách bí mật và ghi lại tất cả các hoạt động trên máy tính của bạn, và dĩ nhiên là hoàn toàn hợp pháp. Chương trình theo dõi một cách bí mật đến nỗi mà người sử sụng không hề biết đến sự tồn tại của chương trình.

Power Spy ghi lại: tất cả các tổ hợp phím, các cửa sổ đã mở, các bảng ghi tạm, password và các chương trình đã thực thi; tất cả các đoạn đối thoại của Skype, MSN Messenger, Windows Live Messenger, ICQ, AIM, Yahoo! Messenger và Windows Messenger; tất cả các trang Web đã ghé thăm bằng MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Commnicator, Netscape Browser, AOL Explorer, Avant Browser, Maxthon, NetCaptor và SlimBrowser; tất cả các email được đọc bằng Microsoft Outlook 97/2000/XP/2003 và Microsoft Outlook Express 5/6; tất cả các tài liệu được mở bằng MS Word và Notepad. Chương trình còn chụp lại màn hình theo thời gian bạn định sẵn như một camera giám sát.

Chương trình rất tuyệt vời cho việc theo dõi cheater, theo dõi nhân viên, con cái, vợ hoặc chồng, lấy password của người khác, ghi lại chat và các Website đã ghé thăm, và ngay cả điều tra tội phạm.

Ở chế độ bí mật, Power Spy hoàn toàn bí mật đối với người sử dụng - Không có bất kỳ dấu vết nào trong Add/Remove Programs, Start menu, Applications, Windows Task Manager, và không có icon, shortcut hay bất kỳ mục nào. Dù sao đi nữa thì rất dễ dàng để giấu chương trình chính Control Panel với các phím nóng, bí mật xem lại từ CP trực tiếp trên màn hình, hoặc nhận tất cả thông qua email được đặt trước! Các bản báo cáo có thể gửi thường xuyên như bạn mong muốn, 60 phút một lần. Power Spy có thể được bảo vệ bằng Password để chống lại việc bị gián đoạn hoặc bị gỡ bỏ.

Power Spy được sử dụng: giám sát nhân viên, trẻ em, vợ hoặc chồng, tìm password, ghi lại nội dung chat, các Website đã ghé thăm, và việc điều tra tội phạm. Không những Power Spy là một công cụ tuyệt vời để phát hiện người vợ/chồng lừa dối, nó còn là một chương trình dùng để theo dõi con cái của bạn. Hãy tưởng tượng bạn có thể thấy chính xác những gì con bạn đang làm trực tuyến.

Download
Homepage –
Size: 3.15 MB
Bản quyên Trial
Link:

Xem thêm chủ đề liên quan: