mình xài máy TOSHIBA đã cài win 7 mình vào disk manerger để chia ổ đĩa mới nhưng mà khi mình bấm vào đợi nó hiện ra bản để chia G cho ổ đĩa mới nhưng mà khi nó hiện lên lại chỉ có 5G trong khi ổ đĩa C của mình có tới 296G và mình đã xài còn lại 183G sao giờ chỉ chia được 5G giúp mình với