Product Key Explorer là phần mềm dùng để dò product key của các loại sản phẩm như : Windows, MS Office, SQL Server và hơn 100 các phần mềm khác đã được cài đặt , thiết lập trên bất cứ một máy tính nào của bạn.

Khi cài đặt lại hệ điều hành hay bất cứ một phần mềm nào khác , bạn cần có CD Key đã mua trước dùng để kích hoạt sản phầm dùng trong lâu dài. Product Key là phần mềm khôi phục lại chìa khoá tuần tự từ những máy tính nối mạng và cho phép bạn bảo vệ các khoá sản phẩm của bạn trong việc bị đánh cấp chìa khoá sản phẩm .


Với phần mềm bạn có thể theo dõi số lượng những máy tính sử dụng chúng chìa khoá sản phẩm là bao nhiệu máy (rất thích hợp cho các công ty có muốn quản lý chìa khoá sản phẩm để bảo vệ chi phí). Phần mềm sẽ tự động tìm và phục hồi một khi bạn quên khoá kích hoạt sản phẩm, khi bạn lưu trữ lại các khoá phần mềm, nó sẽ giúp bạn cất giữ an toàn đến lúc cần thiết .

Đây là một công cụ tuyệt vời giúp cho các bạn nào đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ , nhất là Quản trị mạng, hay một doanh nghiệp có giấy phép sử dụng phần mềm với số lượng lớn.

Chương trình có thể xem lại key của các phần mềm sau:

• Microsoft Windows 2000
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows Server 2003
• Microsoft Windows Vista
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Office 2003
• Microsoft Office Professional Edition 2003
• Microsoft Office FrontPage 2003
• Microsoft Visio 2003
• Microsoft SQL Server 2000
• Microsoft Office Enterprise 2007
• Microsoft MSDN 7
• Microsoft Visual Studio 2003
• Microsoft Visual Studio 2005
• Macromedia Dreamweaver 7
• Macromedia Dreamweaver 8
• Macromedia Fireworks 7
• Macromedia Flash 6
• Macromedia Flash 7
• Macromedia FreeHand Adobe Acrobat 7
• Adobe Acrobat 8
• Adobe GoLive 7
• Adobe Photoshop 6
• Adobe Photoshop 7
• Adobe Photoshop CS
• Adobe Photoshop CS2
• Adobe Photoshop CS3
• Adobe Photoshop CS4
• Adobe Photoshop CS5
• Norton Internet Security
• Norton PartitionMagic 8
• PowerQuest PartitionMagic 8.0
• VMware Workstation
• Nero Burning Rom 6
• CyberLink PowerDVD
• Ipswitch WS_FTP
• WinPatrol
• Quake 4
• Winamp 5
• Super Cleaner
• EO Video
• InterVideo WinDVD
• Sonic Solutions MyDVD
• Sniffer Pro 4.7
• NuMega Bounds Checker
• Ositis WinProxy
• ZoneAlarm
• Dell Service Tag
• Borland Delphi 6
• Borland Delphi 7
• v...v....v......

OS: Windows® 2003/2000/XP/Vista/7

Download
Size: 3.60 MB
Link:
Pass: 4r.ketnoitatca.net

Xem thêm chủ đề liên quan: