chỉ biết mỗi con câp cạp màu vàng và cái đánh nhauFantasy thì nổi tiếng nhưng chưa từng biết cốt truyện cũng như nhân vật