Demo online :

Chức năng:
- Tự động chuyển link có tham số ?p=xxx sang link không có ?p=xxx
- Nếu ?p=xxx ở trang thứ n, tự động chuyển sang trang thứ n của thread đó, không để ?p=xxx trên Urlvt.lai vBB unique link by SinhVienIT.net
Hướng dẫn cài:
AdminCP-> Product Manager -> Add/Import Product -> Import file xml ở đính kèm.

Ví dụ:
Code:
Mã:
http://sinhvienit.net/forum/vt-lai-vbb-unique-link-1-0-loai-bo-tham-so-p-xxx-tren-url-forum-vbulletin.247363.html?p=1419201 
sẽ được chuyển thành 
http://sinhvienit.net/forum/vt-lai-vbb-unique-link-1-0-loai-bo-tham-so-p-xxx-tren-url-forum-vbulletin.247363.html
Code:

Mã:
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-csf-chong-dos-chong-hack-configserver-firewall.211422.html?p=1169522 
sẽ được chuyển thành 
http://sinhvienit.net/forum/huong-dan-cai-dat-va-cau-hinh-csf-chong-dos-chong-hack-configserver-firewall.211422.html?page=2#post1169522
Xong !

v1.1: Fix 1 số lỗi
- Có bản Tiếng việt và Tiếng anh cho mọi người lựa chọn

Download
product-vtlai_vbb_unique_link_1.1_english.xml (2 KB)

product-vtlai_vbb_unique_link_1.1_vietnam.xml (2 KB)


Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: