huhu,hum nay,mình tải cái driver cho em Dell inspiron 1464,đang install file vào thì tự nhiên nó delete hết chương trình đi và còn tự động restart nữa,sau khi restart xong thì chương trình mất sạch,file hệ thống troubleshoot cũng đi luôn.Ai biết cách nào khôi phục đc thì mình cảm ơn trc
khi troubleshoot,nó toàn hiện ra như thế này:

An eror occurred while troubleshooting
An unexpected error has occurred.The troubleshooting wizard can't continue
package ID: NetworkDiagnostics
path: C:\Windows\diagnostics\system\networking
error code: 0x80070002
source: Engine
user: nk-PC\nk
context: Restricted