Trong 4r này có ai chơi cso ko? làm quen với !

Singapore hay Taiwan cũng dc