Chương trình cho phép bạn xóa đi các cookie, history, cache, URLs trong trình duyệt của bạn, các thư mục tạm thơi, chạy history, tìm kiếm history, mở/ghi history, các tài liệu gần nhất và track của gần 100 ứng dụng phổ biến như là playlist của: RealPleayer, MediaPlayer, QuickTime; các file tạm thời của Office, Acrobat, Winzip...

Tracks Eraser có hiệu quả tốt khi dùng với các trình duyệt: IE, Netscape, AOL, Opera.

Download
2MB
Đăng ký tài khoản FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Link:
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net

Xem thêm chủ đề liên quan: