Xem thứ chủ topic có còn hay nghỉ luôn rồi dùm nhé nói để mình xoá 3 part còn lại mà nếu có post thì đừng post cái kiểu 3 part còn part 4 thì hỏng làm down tốn tg. Ai trả lời dùm mình cám ơn.
Chào và thân ái.