Trang chủ :
Diễn đàn :
Trang tài khoản :
LỊCH TRÌNH SERVER :
Hệ thống Hỗ trợ : 20/24
Nick Yahoo Hỗ trợ
kt.gianghobatbai Sự kiện ingame
hotroseverquangame Hoạt động ingame
diteemotand_quanzdai Tài khoản - Nạp thẻ
jienguyen_qg Hệ thống
Hotline 012 27 046 647
Tân Thủ Cấp 110
Sét trang bị cấp 100 4% đã cường hóa 14
Bộ nhiệm vụ 110
Thú cưỡi Tuyết Hồn ( 7 ngày )
20 Tần Lăng Hòa Thị Bích
1 ức bạc khóa
1000v đồng khóa

20 Mảnh Lôi Đình Ấn
Đồng hành Hạ Hầu Tiểu Tiểu 4 Kĩ Năng
3 túi Da Chồn
** Thăng Cấp nhận thưởng :


Cách tìm bạc thường :
GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐỒNG , ĐẤU GIÁ ĐỒNG GIỮA CÁC NHÂN VẬT
ĐỔI VẬT PHẨM INGAME THÀNH ĐỒNG QUA 1 BƯỚC TRUNG GIAN

Dưới đây là video cho mọi người tham khảo :


 • Qua Ải Bạch Hổ Đường nhận 20v bạc thường
 • Hoàn thành các Ải 5 , 6 , 7 , 8 Tiêu Dao Cốc nhận 20v bạc thường mỗi Ải
 • Boss tầng 3 Bạch Hổ Đường có khả năng nhận thỏi vàng (tiểu) và thỏi vàng (đại)
 • Hoàn thành 10 nhiệm vụ Thương Hội nhận ngay 1000v bạc thường
 • Đạt 3000 điểm khi tham gia Chiến Trường Tống - Kim sẽ nhận được 500v bạc thường

Cách tìm đồng thường :

 • Tham gia Thi đấu Môn Phái tìm kiếm bảo rương , khi mở bảo rương có xác xuất nhận được Ngân Phiếu Loại 2 ( 5v đồng )
 • Tham gia vào Chiến Trường Tống - Kim đạt 1000 điểm nhận Ngân phiếu loại 1 ( 5000 đồng ) .
 • Top 1 nhận 25v đồng , top 2 nhận 20v đồng , top 3 nhận 15v đồng
 • Săn Boss Tần Thủy Hoàng

Cách tìm đồng khóa :

 • Mở trứng du long
 • Hoàn thành các Ải 5 , 6, 7 , 8 Tiêu Dao Cốc
 • Nhận thưởng Năng Động
 • Nhận quà thăng cấp
 • Đạt 3000 điểm khi tham gia Chiến Trường Tống - Kim
 • Tham gia Tàng Bảo Đồ
 • Mở Rương Tranh đoạt lãnh thổ
 • Đổi Quả thu hoạch
 • Hoàn thành nhiệm vụ 20 , 40 Thương Hội
 • ...

Cách tìm bạc khóa :

 • Hoàn thành nhiệm vụ 10 , 30 Thương Hội
 • Mở rương Tranh đoạt lãnh thổ
 • Mở rương Thi đấu môn phái
 • Đổi Quả thu hoạch
 • Hoàn thành các Ải 5 , 6 , 7 , 8 Tiêu Dao Cốc
 • Nhận thưởng thăng cấp

Các hoạt động quen thuộc :

Hoạt Động Boss sôi nổi

Các vật phẩm tự cày - dư sống

Chân Nguyên ngựng tụ chuẩn :
Phần thưởng năng động :
Quả Huy Hoàng :
Lâu Lan Cổ Thành :

Xem thêm chủ đề liên quan: