Đầu tư vào Kim Long Tiền Trang để nhận được lợi tức hấp dẫn. Giải quyết nỗi băn khoăn thiếu vàng, thiếu bạc của tất cả chư vị chư hầu!Tham gia

Thời gian diễn ra sự kiện: 09/07 - 11/07/2013.Phạm vi: S1 - S53.Chọn biểu tượng Tiền Trang ngay góc phải trên giao diện để tham gia Kim Long Tiền Trang.Ngay dưới biểu tượng sẽ thể hiện thời gian còn có thể tham gia mua tín phiếu.
Tham gia Kim Long Tiền Trang

Mua tín phiếu

Quý chư hầu chỉ có thể mua tín phiếu trong khoảng thời gian: 09/07 - 23:59 11/07/2013.Quý chư hầu có thể mua 3 loại tín phiếu giá trị khác nhau, giá trị càng lớn lợi tức càng nhiều.Mỗi ngày vào lúc 9h00, 13h00, 18h00, 22h00 sẽ cập nhật số lượng vàng hoàn trả.Mỗi lần mua tín phiếu trước 18h00 hằng ngày, chư hầu sẽ được tặng thêm bạc tương ứng.
Mua tín phiếu

Nhận lợi tức

Khi lợi tức đến hạn nhận, sẽ có thông báo Nhận được.
Thông báo Nhận được
Lợi tức sẽ được trả thành 4 đợt, mỗi đợt cách nhau vài ngày:

  • 12/07: Kỳ 1 hoàn trả 30% tổng lượng vàng.
  • 14/07: Kỳ 2 hoàn trả 20% tổng lượng vàng.
  • 16/07: Kỳ 3 hoàn trả 30% tổng lượng vàng.
  • 18/07: Kỳ 4 hoàn trả 20% tổng lượng vàng.


Nhận lợi tức

Xem thêm chủ đề liên quan: