Cảm ơn chủ thread nhiều nha, lâu rồi mà link fshare vẫn download tốt