Counter Strike Extreme V6 hoặc CS Xtreme, trò chơi kết hợp giữa các CS (Counter-Strike), PB (PointBlank), và CF (Crossfire), CS Xtreme v6 là phiên bản kế tiếp cho loạt Extreme.Có phần khá giống CSO NST.
Cập nhật mới Counter Strike V6 so với v5:
Có 19 nhân vật khác nhau
Có hơn 20 loại súng các loại
Các vật dụng khác thêm vào đa dang không kém.
có 6 chế độ chơi: Normal, Team ( CSDM ) , Ghost, Zombie 3, Zombie Scenario, Zombie United.
(trích từ congtruong)


Pass: contruongit.com