[SIZE= 0]
[/b]
Bkav eDict[/SIZE][/b] - Từ điển tra nhanh giúp bạn tra cứu từ trực tiếp bằng cách di chuột tới từ cần tra (bất kì đâu trên màn hình) mà không cần gõ lại như thông thường. Bạn có thể tra nhanh ngay trong lúc đang duyệt web hay lúc đọc tài liệu word, excel, pdf… mà không cần chuyển sang cửa sổ của từ điển
--------------------
Key sẽ luôn được update từng ngày
Nếu thử quá 3 key mà không được vui lòng quay lại trang sau 1 ngày, thân
Tải bộ cài Bkav Edict
Mã:
http://ibe.vn/Zx9U
32 key bản quyền update ngày 03-07-2013
6615-3140-8029
8594-0092-7502
1140-6687-9824
2723-6143-4739
7777-1468-0880
5544-3683-1514
7868-9382-1703
8948-4422-6290
2252-9281-0306
4299-9126-9049
9830-5453-5260
4553-9417-2640
6959-6330-0893
8495-7421-0900
1641-4294-1756
1882-3224-4686
8110-1043-6672
3342-1799-2531
5510-0637-8604
7540-5127-1269
5995-1340-6243
7913-3850-9768
2930-1166-8789
6944-6959-2415
0511-6879-1878
4435-4557-2067
6321-8785-2221
6905-9814-3188
7598-8872-0118
1527-7597-2377
2822-8629-1964
9245-9055-1932