Giới thiệu


  • Thời gian: 10:00 18/10 - 31/10.
  • Điều kiện: thiếu hiệp đạt cấp 45 trở lên.
Chương trình Chơi càng lâu - Nhận quà càng nhiều

Nội dung


  • Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký tham gia bằng một nhân vật.


  • Mỗi ngày thiếu hiệp tham gia trải nghiệm Ải Mỹ Nhân tích lũy tối đa 3 giờ/ngày sẽ nhận được quà.


  • Bao gồm túi quà 9 giờ, 15 giờ, 24 giờ, 36 giờ (những túi quà này chỉ nhận được 1 lần). Thiếu hiệp tích lũy hằng ngày để đủ số giờ quy định nhận thưởng.
  • Để hệ thống cập nhật giờ chơi, thiếu hiệp cần phải đợi 20 phút.
  • Mỗi ngày, khi tích lũy đủ 3 giờ thì có thể nhận mốc quà 3 giờ. Phần quà này thiếu hiệp phải mỗi ngày vào nhận, nếu để qua ngày hôm sau thì sẽ mất, thiếu hiệp nên lưu ý.
  • Thời gian tích lũy của thiếu hiệp sẽ bắt đầu tính từ ngày thiếu hiệp đăng ký tham gia chương trình, vậy nên thiếu hiệp hãy nhanh chóng vào đăng ký.
  • Thời gian tích lũy trong ngày tính từ 00:00 đến 23:59, thiếu hiệp nên lưu ý tích lũy đủ thời gian để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình.
  • Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp vào tài khoản nhân vật mà thiếu hiệp đã đăng ký khi tham gia chương trình.

Xem thêm chủ đề liên quan: