Có khi nào bạn tải 1 phần mềm nào đó định dạng Winrar, nhưng bạn không có pass, hoặc bạn đặt pass cho nó lâu ngày không nhớ. Phần mềm phá pass file rar 2013 mới nhất sẽ giúp bạn lục lọi mò ra mật khẩu đó. Với phần mềm này các bạn có thể mở tất cả các khóa pass khi quên hay tải file về mà quên pass của nó!

Các tính năng:

- Mã hóa kí tự với các mã:A-Z,a-z,số, và space...

-Tự động nhận diện file rar một cách nhanh chóng và mã hóa nhanh chóng với tốc độ nhanh...

Mediafire DownloadXem thêm chủ đề liên quan: