Thông Tin Máy Chủ ...........
Dung lượng UNLIMITED
Băng thông UNLIMITED
Đường Truyền 100 Mbps/s
Datacenter VDC

Thanh toán Chuyển Bank or Card Điện Thoại ( phí 20% )
Hỗ trợ 24/7 (Điện thoại, chat hoặc email)
Phí duy trì 100.000đ /tháng

Liên Hệ Đặt Client................
Yahoo Hỗ Trợ [email protected]
Di Động 0186.34.34.309

Xem thêm chủ đề liên quan: