Pro nào biết cái card màn hình nào ngang với ati readon hd4670 với, em k đủ tiền để mua cái đó,
cái geforce 6800 thì bao nhiêu tiền cho em biết