Trọn bộ Hoàng Phi Hồng từ phần đầu tiên (học võ ở Thiếu lâm Tự, đấu giải tự do với Từ Phương), phần 2 (********** thị trấn tự lập Hà Nam), phần cuối (giải cứu công chúa), hơn 1gb mình tổng hợp lại 6 file mediafire cho tiện download.
Mediafire Download


Hoàng Phi Hồng extra (cái này tác giả vẽ thêm cho vui):
Mediafire Download

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Tác giả ChkyYo