Trích dẫn Gửi bởi Thái Lâm Bảo Duy Xem bài viết
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz
Ram: 4GB
Name: Intel(R) HD Graphics 3000
Manufacturer: Intel Corporation
Chip Type: Intel(R) HD Graphics Family
DAC Type: InternalTotal Memory: 1760MB
Current Display Mode: 1366 x 768 (32bit) (60GHz)
Monitor: Generic PnP Monitor
cho em hỏi máy em có chơi được không ạ!
download vể chơi thử đi bạn