Chỉ trong ngày 8/4 sắp tới, Hội đồng sẽ giảm giá tới 50% trang phục của hai tướng đường trên rất lì đòn hiện nay: Singed và Vladimir.


Đây là hai tướng có khả năng trụ lại đường cực mạnh. Nếu Vladimir có lợi thế đánh xa và khả năng hút lại máu từ kĩ năng đầu tiên của mình, thì Singed lại sở hữu nội tại cộng thêm rất nhiều máu, cộng thêm những chỉ số phòng thủ không hề nhỏ, giúp cho người chơi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng sống sót của hai vị tướng này.Trong duy nhất ngày 8/4/2014, hai trang phục của Vladimir và Singed sẽ được giảm giá tới 50%, cụ thể như sau:

  • Hầu Tước Vladimir 100 RP  • Singed Cưỡi Sóng 100 RP

Xem thêm chủ đề liên quan: