Chức năng Khán Giả sẽ tạm thời được đóng lại để sửa lỗi

Hiện nay, chế độ Khán Giả đang gặp phải một số lỗi nhất định, nên các kĩ thuật viên của chúng tôi phải tạm thời đóng lại để có những sửa chữa cần thiết. Các công đoạn chỉnh sửa vẫn đang được tiến hành, nên trong khoảng thời gian này, các bạn sẽ không thể sử dụng được chức năng Khán Giả.
Thời gian dự kiến mở lại chức năng Khán Giả: sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.
Mong các Anh hùng thông cảm.

(--Theo Liên Minh Huyền Thoại--)