rất mê cái series này, tĩnh lặng nhưng không gây buồn ngủ, khoái nhất là cái 2 với 3, lúc mới chơi chưa quen rất sợ gặp ma, tới chừng quen rồi toàn xách máy đi săn tụi nó lấy điểm