Xin chào các Anh hùng, Hội đồng thông báo đến các bạn đợt xử phạt thứ tám của hệ thống Cán Cân Công Lý.

Trong lần này, hệ thống Cán Cân Công Lý sẽ ra tay xử phạt những Anh hùng bị nhận quá nhiều tố cáo trong tháng 4/2014. Những người bị phạt sẽ phải nhận một trong các mức sau:

  • Cấm chat 10 trận
  • 3 ngày khóa tài khoản và 20 trận cấm chat
  • 7 ngày khóa tài khoản và 30 trận cấm chat

Tất cả những Anh hùng bị phạt sẽ đều nhận được thông báo qua Garena Plus.
Trong lần xử phạt này, các Anh hùng đã từng bị cảnh cáo ở những đợt trước đã có dấu hiệu sửa đổi và cải thiện hành vi của mình. Số lượng người chơi mới có hành động tiêu cực cũng đã giảm xuống, chứng minh rằng cộng đồng đã có biến chuyển tốt. Chỉ có duy nhất một trường hợp đáng tiếc, do không có bất kì cải thiện nào, đã nhận mức xử phạt cao nhất: 7 ngày khóa tài khoản và 30 trận cấm chat. Nếu trong lần tiếp theo, người chơi này vẫn tiếp tục như vậy, thì họ sẽ bị xét lên mức phạt cao hơn để răn đe.
Một điều các bạn cần nhớ, đó là những người chơi có hành vi đáng báo động đều luôn có cơ hội để sửa đổi, đồng thời cho họ khả năng hòa nhập lại với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.
Các Anh hùng nhớ tiếp tục sử dụng hệ thống Cán Cân Công Lí để giúp tất cả những người bạn đồng hành trên Đấu Trường Công Lí nhé.
(--Theo Liên Minh Huyền Thoại--)