Hãy ghé thăm cửa hàng và sở hữu bộ trang phục yêu thích trong dịp khuyến mãi lần này.

Trong hai ngày từ 24/04 - 25/04/2014, các trang phục được khuyến mãi bao gồm:

  • Malzahar Lãnh Chúa 100 RP
  • Sejuani Kỵ Sĩ Đen 100 RP
  • Jarvan Đồ Long 100 RP


(--Theo Liên Minh Huyền Thoại--)