Ai bjk cách cài DX với D3D cho win7 hok zạ?
Chơi game hok dc game nào hình ảnh nó cũng bị xẹt đủ thứ màu.