Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7 / Windows 8
kích thước: 3 Mb
ngôn ngữ : Inglish
Max Uninstaller là chương trình cài đặt của Windows lãnh đạo ngành công nghiệp, tạo điều kiện của động cơ cao thiết kế gỡ bỏ cài đặt để gỡ bỏ cài đặt hoàn toàn và có hiệu quả bất kỳ chương trình Windows tiêu chuẩn Add / Remove Programs không thể gỡ bỏ. Ngoài ra, kỹ thuật viên Max Uninstaller sẽ giải quyết bất kỳ yêu cầu gỡ bỏ cài đặt chương trình trình của bạn, trong trường hợp Max Uninstaller không thể gỡ bỏ chương trình hoàn toàn hay sửa chữa các lỗi chương trình cài đặt / cài đặt tham nhũng có hiệu quả.

Các tính năng và lợi ích
- 1 - click gỡ bỏ cài đặt không mong muốn hoặc bị hư hỏng dễ dàng hoàn thành chương trình
- Sửa chữa cài đặt lỗi chương trình và thông báo lỗi hỏng / gỡ bỏ cài đặt
- Làm sạch tất cả các mảnh vỡ bao gồm các khóa registry còn sót lại và trình điều khiển chương trình
- Hiển thị thông tin chi tiết của một chương trình cài trong máy tính của bạn
- Cung cấp một cách trực quan, dễ sử dụng giao diện để gỡ bỏ cài đặt lỗi chương trình / sửa chữa
- khó resovle gỡ bỏ cài đặt bất kỳ chương trình trên dành riêng hỗ trợ kỹ thuật 24/7!
- Dễ dàng sử dụng 1 thăm dò -Click và khả năng gỡ bỏ cài đặt mạnh mẽ


Download


Link sưu tầm
Loading...

Xem thêm chủ đề liên quan: