Có phải lỗi tại mưa.
Làm em tôi mắt ướt?
Dáng hao gầy thân thuộc.
Ẩn chứa một nỗi đau.

Hạt mưa vẫn rơi mau.
Giăng đầy qua ngõ nhỏ.
Mà sao em không tỏ.
Người ấy chẳng yêu em?

Mưa thật quá nhỏ nhen.
Sao rơi hoài chẳng tạnh.
Có một người bên cạnh.
Sao em chẳng nhận ra?

Tình yêu anh thật thà.
Sao em hoài đi trước.
Lỗi do anh hụt bước.
Hay là lỗi tại mưa?