Total Uninstall là một công cụ giám sát và gỡ bỏ ứng dụng mạnh mẽ có thể nói ko có trình nào qua mặt nổi. Nó là ứng dụng hoàn hảo có thể thay thế hoàn toàn Windows Add Remove Programs trong việc gỡ bỏ ứng dụng sạch sẽ & không còn dấu vết.

Total Uninstalllàm việc theo 2 chế độ: "Chụp" lại toàn bộ tình trạng máy tính trước khi có ứng dụng được cài đặt. Rồi "chụp" lại lần nữa toàn bọ hệ thống sau khi cài đặt - Tiếp theo so sánh 2 tình trạng hệ thống - liệt kê đầy đủ, chi tiết những khóa registry được thêm/thay đổi/xóa theo sơ đồ cây. Làm như vậy rất đơn giản cho quá trình gỡ bỏ ứng dụng - Nó sẽ gỡ bỏ hoàn toàn, sạch sẽ như bản chụp hệ thống đầu tiên.

- Với module Installed Applications: Liệt kê, phân tích toàn bộ những ứng dụng được cài đặt trong hệ thống rồi thực hiện gỡ bỏ mà ko cần sự giúp đỡ của Windows Add Remove Programs.
- Với module Monitored Applications: Module này giúp bạn xem xét tất cả thay đổi với hệ thống của bạn trong quá trình cài đặt ứng dụng.

Tính năng chính
- Giám sát các thay đổi từ registry và hệ thống tập tin khi tiến hành cài đặt ứng dụng mới
- Phân tích chính xác các ứng dụng cài đặt hiện thời và tạo ghi nhận các thay đổi trong quá trình cài đặt
- Tháo bỏ hoàn toàn các ứng dụng được giám sát hay phân tích
- Liệt kê mà không bị gián đoạn các ứng dụng cài đặt hay được giám sát với biểu tượng tượng tương ứng
- Tổ chức theo nhóm các ứng dụng được cài và được giám sát
- Tìm kiếm ứng dụng để tháo bỏ theo từ khóa nhanh chóng và dễ dàng
- Các thông tin tóm lược và chi tiết cho mỗi chương trình cài đặt và được giám sát.
- Các chế độ xem tùy biến cho các thay đổi nhận diện được
- Ghi nhận tháo bỏ chi tiết
- Chức năng tìm kiếm mạnh mẽ trong các thay đổi ghi nhận được
- Chương trình độc lập và sử dụng ít tài nguyên để thông báo các ứng dụng cài đặt đang chạy
- Xuất các thay đổi registry cho các quá trình cài đặt hay tháo bỏ
- Xuất danh sách các ứng dụng cài đặt hay được giám sát ra tập tin
- Xuất ra tập tin hay in các thay đổi ghi nhận được
- Xem và thực thi các tác vụ đổi tên tập tin mà không cần khởi động lại máy
- Giao diện đa ngôn ngữ

Fshare Download
http://www.fshare.vn/file/T20D8ZCQTT


Fshare Download
Crack:
Fshare Download
http://www.fshare.vn/file/TFBD7V798T